FOSFAT.se

Välkommen till fosfat.se

Fosfatbrist hos människan kan ha samband med folksjukdomarna MS (Multipel Skleros), diabetes, reumatism m. fl.  sjukdomar ansåg Harald Bergengren, leg. veterinär och fosfatforskare.

Det mesta av forskningsmaterialet finns nu fritt tillgängligt här.

Biografin "Historien om P" - som kan beställas här - ger bakgrunden till hypotesen och förklarar hur den växte fram på ett lättförståeligt sätt.

”Bergengrens hypotes om fosfatbrist handlar om läckage av fosfat då kroppen försuras men också på grund av ärftliga faktorer…” (Citat från recension av boken …se vidare)

 

Gå vidare